Allegro ToolMetal

Wypożyczalnia w Tool Metal!

W dzisiejszych czasach nie jest konieczny zakup często drogich, skomplikowanych urządzeń spawalniczych. Znacznie lepszym i zdecydowanie tańszym sposobem wykonania niezbędnych robót, jest wynajem sprzętu. Klient otrzymuje sprawny i profesjonalny sprzęt, dobrany odpowiednio do jego potrzeb przez doradcę naszej firmy, płacąc tylko zwrotną kaucję oraz stawkę wynajmu.

Więcej informacji i cennik
pod numerem telefonu 665 648 305


Ogólne warunki wypożyczenia:

1. Umowa wypożyczenia sporządzana jest na podstawie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem.
2. Wypożyczający zobowiązuje się wpłacić kaucję w wysokości ustalonej przez nas oraz uiścić opłatę za okres wypożyczenia (wg cennika).
3. Doba rozpoczyna się w momencie wypożyczenia i trwa do tej samej godziny dnia następnego.
4. Istnieje możliwość dostarczenia w określone miejsce i zabrania sprzętu za dodatkową opłatą.
5. Pożyczający zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z przepisami BHP.
6. Ewentualne koszty za uszkodzenie lub kradzież sprzętu pokrywa pożyczający zgodnie z wartością urządzenia podaną w umowie wypożyczenia.
7. Wypożyczający zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniem i kradzieżą.
8. Wypożyczającemu nie wolno udostępniać wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.
9. We wszystkich sporach dotyczących wypożyczenia urządzeń mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.